دی ان ان - دات نت نیوک

پمپ آبارا

تولید کننده انواع الکتروپمپ های صنعتی و تاسیساتی
لجن کش و کف کش، شناور، بوستر پمپ و فلوتر

پمـپ آبارا

اولین دارنده استاندارد IE2 و IE3 اروپا در کشور

High efficiency IE2 & IE3 motors